Zoeken

Home  /  Tarieven  /  Kortingen / Vrijstellingen  /  Vrijstelling wegens ecologische redenen (IBA)

Vrijstelling wegens ecologische redenen (IBA)

Kleinverbruikers met een eigen goedgekeurde particuliere waterzuivering of IBA (= individuele behandeling afvalwater) voor hun huishoudelijk afvalwater kunnen een vrijstelling krijgen op de saneringsbijdrage zuivering en de saneringsbijdrage afvoer, op voorwaarde dat de zuiveringsinstallatie gebouwd werd op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwater-zuiveringsinstallatie. Zij dienen een attest aan te vragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het water geleverd wordt.
 
Het toegekende attest blijft 5 jaar geldig en moet aan het waterbedrijf  bezorgd worden binnen de 12 maanden na aanrekening van de bovengemeentelijke bijdrage. De vrijstelling geldt niet indien de IBA aangelegd werd nadat de woning aansluitbaar was op het rioleringsnet. Wordt de woning nadien wel aansluitbaar op het rioleringsnet, dan vervalt de vrijstelling na maximum 5 jaar. Iedereen is immers verplicht om aan te sluiten op een riolering zodra dit mogelijk is. Wanneer het drinkwater ook voor professionele doeleinden wordt gebruikt, zal de vrijstelling niet via de waterfactuur worden verrekend, maar zal u een compensatie ontvangen.
 

Voorwaarden om te genieten van vrijstelling

  • Uw IBA ligt volgens het zoneringsplan van uw gemeente1 in een individueel te zuiveren zone of uw IBA werd aangelegd op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
  • U heeft het jaar voorafgaand aan uw waterfactuur uw huishoudelijk afvalwater gezuiverd met behulp van een IBA.
  • Uw IBA voldoet aan de normen zoals opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving.

090924_attest_IBA_specimen_TW.pdf
(304,54 KB)

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO