Zoeken

Home  /  Tarieven  /  Tarieven overige diensten  /  Nieuwe rioolaansluiting


Nieuwe rioolaansluiting

VOLGENDE TARIEVEN ZIJN VAN TOEPASSING M.I.V. 1/1/2023:

 

1. AANSLUITING

In het tarief is begrepen het nazicht en de definitieve indienststelling van de huisaansluiting met beide leidingen (DWA en RWA) met hun onderscheiden toezichtsmogelijkheden. 

1.1 Individuele aansluiting wooneenheid of gelijktijdige aansluiting tot 5 wooneenheden op eenzelfde aftakking 

 - € 1960 per wooneenheid 

1.2 Bij gelijktijdige aansluiting van meer dan 5 wooneenheden op eenzelfde aftakking 

- tem 5 wooneenheden: € 1960 per wooneenheid; 
- vanaf de 6de wooneenheid: € 860 per wooneenheid. 

1.3 Hydraulische studie en toezicht 

- hydraulische studie: kostende prijs
- dossierkost: € 1000 

1.4 Uitvoering en opvolging werken

Toezichtskosten, nazicht asbuilt plan, nazicht camera-onderzoek, nazicht proeven, visuele inspectie

- integratie van het asbuiltplan in het gemeentelijk rioleringsnetwerk, per lot : € 170

- hercontrole na herstelling gebreken : uurtarief “kosten voor opvolging van de realisatie


Rioolpompstation

- nazicht volumeberekening bouwput : € 450 per pompstation

- studie pompinstallatie : € 450 per pompstation

- leveren en plaatsen pompinstallatie : kostende prijs verhoogd met 10 werkuren “kosten voor opvolging van de realisatie”

- leveren en plaatsen schakelkast : kostende prijs verhoogd met 6 werkuren “kosten voor opvolging van de realisatie”

- leveren en plaatsen elektriciteitskast : kostende prijs verhoogd met 4 werkuren “kosten voor opvolging van de realisatie” o integratie in de lokale sturing : kostende prijs met een minimum van 10 werkuren “kosten voor opvolging van de realisatie”

- aansluiting op het elektriciteitsnet : kostende prijs verhoogd met 4 werkuren “kosten voor opvolging van de realisatie”

- elektriciteitskost: kostende prijs vanaf de plaatsing van de elektriciteitsmeter tot de overname door AGSO Waterbedrijf 

1.5 Aanvullende kosten 

- zijdelings verloop: € 1850 per lopende meter. De eerste meter wordt niet aangerekend: 

- tweede aansluiting van eenzelfde gebouw: de berekening van de aansluitkost gebeurt conform de fictieve opdeling van dit gebouw in twee deelgebouwen, waarbij de deelgebouwen elk afzonderlijk een huisaansluiting bekomen. De aanrekening per deelgebouw gebeurt conform punt 1.1 of 1.2; 

- indien de aansluiting een niet-wooneenheid betreft, kunnen aanvullende kosten worden gevraagd in functie van het gevraagde lozingsdebiet. Hiertoe zal een aanrekening gebeuren volgens offerte; 

- extra werken (vb. overwelven van een gracht) worden aangerekend volgens offerte.

- set huisaansluitingsputjes : € 250 per set 

- controleput voor vetlozing : € 140 per set + € 360 werkuren 

2. AANSLUITING IN EEN UITGERUSTE VERKAVELING 

2.1. Aansluiting 

- € 860 per wooneenheid; 

- extra kosten worden aangerekend conform artikel 18. Indien de aansluiting een niet-wooneenheid betreft, kunnen aanvullende kosten worden gevraagd in functie van het gevraagde lozingsdebiet. Hiertoe zal een aanrekening gebeuren volgens offerte. 

3. BORGSTELLING 

De borg per aan te sluiten wooneenheid bedraagt €200. 

4.  AANVULLENDE DIENSTEN 

De prijzen voor materialen en uurlonen worden toegerekend tegen de door het directiecomité jaarlijks vastgestelde eenheidsprijzen, actueel als volgt: 

- Kosten voor opmaak ontwerp: € 90 / u; 

- Kosten voor opvolging realisatie: € 90 / u; 

- Uurloon werken: € 65 / u; - Gebruikte materialen: tegen verkoopprijs; 

- Nodeloze of nutteloze oproep: € 65; 

- Nodeloze of nutteloze verplaatsing: aan uurloon en materiaalkost; 

5. VERGOEDING ABUSIEF GEBRUIK 

 Voor de herstelling van de vergrendeling wordt een tarief van 260 € aangerekend. Voor het abusief gebruik van de vetvanger wordt een administratieve kost van 500 € aangerekend, hierin zijn inbegrepen de kosten van herstel aangerekend tegen de reële kostprijs voor sanering van de riool te vermeerderen met een administratieve vergoeding.


AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO