Home  /  Weetjes en Tips  /  Nieuwe waterfactuur 2016  /  Wanneer spreken we van huishoudelijk/ niet-huishoudelijk verbruik?

Wanneer spreken we van huishoudelijk/ niet-huishoudelijk verbruik?

Huishoudelijke klant
Wanneer u het geleverde drinkwater hoofdzakelijk gebruikt voor bewoning, bent u een huishoudelijke klant.

Het huishoudelijk tarief geldt voor waterlevering aan wooneenheden. Dit geldt o.a. voor:
-    een ééngezinswoning,
-    een appartement met eigen watermeter,
-    meerdere appartementen met gemeenschappelijke watermeter,
-    een tweede verblijf,
-    serviceflats.

Niet huishoudelijke klant
Een niet-huishoudelijke klant verbruikt het drinkwater vooral voor niet-huishoudelijke activiteiten. Het gaat hier om:
-    leveringsadressen zonder wooneenheden: brandleidingen, winkel, fontein, algemene delen van een appartementsgebouw…
-    leveringsadressen met wooneenheden én met een ondernemingsnummer of een VMM-dossier die het drinkwater vooral voor niet-huishoudelijke activiteiten gebruiken: bedrijven, grootverbruikers….

Gemengde situaties

We spreken van een gemengd verbruik wanneer door éénzelfde watermeter water wordt geleverd zowel aan wooneenheden als aan niet-wooneenheden.
 
Afhankelijk van de concrete situatie kan huishoudelijk of niet-huishoudelijk tarief toegepast worden.
 
Dit geldt o.a. voor
-    handelspand/bedrijfsgebouw met een éénsgezinswoning;
-    handelspand/bedrijfsgebouw met meerdere appartementen;
-    landbouwbedrijf met gezinswoning;
-    een klooster  / leefgemeenschap;
-    rusthuis.